Ons onderwijs

Onze missie en visie


Missie
Iedereen is van harte welkom op De Sleutelaar. Kinderen mogen hier leren, spelen, ontwikkelen, groeien en bloeien. Dat doen we door uitstekend onderwijs voor een stevige basis voor het leven. Samen met de kinderen, ouders en onderwijsprofessionals zijn we De Sleutelaar: een warme, fijne en veilige plek waar we met plezier groeien en bloeien.

Visie
Organisatie

Wij laten kinderen leren in een rijke, uitdagende speel-leeromgeving. Daarbij zijn we binnen en buiten. We werken in jaarklassen en zoeken de verbinding met elkaar waar mogelijk. Ons onderwijs ondersteunen we met een diversiteit aan leermiddelen.

Pedagogisch
Wij laten kinderen groeien en bloeien. Dat doen kinderen zowel alleen als samen, van en met elkaar, ondersteund door onderwijsprofessionals. Zij maken dagelijks het verschil door af te stemmen op de kinderen. Kinderen en ouders zien we als educatief partners. Er is een veilige en prettige sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Didactisch
Onderwijs vanuit hoge verwachtingen. Ieder kind kan leren, in zijn eigen tempo. We werken betekenisvol door samenhang te zoeken binnen het lesaanbod. Goede, didactische instructies en het werken volgens routines zijn helpend. Methodes zijn onderdeel van ons onderwijs. We vinden het ontzettend belangrijk dat alle kinderen basisvaardigheden als lezen, taal, schrijven en rekenen ontwikkelen. Aangevuld met kennis over de wereld, creativiteit en levensvaardigheden. Gericht op groei van ieder kind.

SAMEN    -    GROEI    -    BLOEI    -    PLEZIER
 

Ons onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door onze kleinschaligheid. We zijn een school met 4 groepen en echte aandacht voor elkaar. Leerkrachten kennen niet alleen hun 'eigen' kinderen, maar ook de leerlingen uit andere klassen. Dat geldt ook voor de leerlingen, zij kennen alle teamleden op school. Dit geeft een heel veilig gevoel en een hele prettige sfeer in de school.

In groep 1/2 staat spelen centraal. We zijn ervan overtuigd dat kinderen daar het beste leren door te spelen. Dit spel wordt dan ook volop gestimuleerd door de leerkracht. We zijn er trots op dat we een leerkracht hebben die ook specialist jonge kind is.
De kinderen in groep 1/2 ontwikkelen zich binnen thema's. Binnen deze thema's zijn we op zoek naar de verbinding met de buitenwereld. We proberen op die manier de wereld ook de klas in te krijgen. Bijvoorbeeld met het thema 'restaurant' leggen de kinderen bij de start een bezoek af naar een echt restaurant, daar mogen ze allerlei ervaringen opdoen: als gastman/-vrouw, als kok, als gast. Deze ervaringen komen mee de klas in en in de klas ontstaat de ruimte om dit spel na te spelen, materialen te ontwerpen, te 'koken' in de themahoek, bonnetjes te schrijven, geld gebruiken om af te rekenen, bestellingen opnemen, enz. Kortom: er ontstaat een hele rijke leeromgeving. En als kers op de taart sluiten we zo'n thema af met een heus restaurant in school waarbij de ouders te gast zijn!

Vanaf groep 3 komt de aandacht veel te liggen op klanken, letters, cijfers, lezen. Maar binnen deze groep hebben we ook nog veel aandacht voor spel. Leren doen we dan ook nog in hoeken en met behulp van verschillende materialen.
Het leren lezen is een proces dat veel plek krijgt, net als het leren schrijven. Deze gaan hand in hand met elkaar. Na de kerstvakantie hebben de leerlingen dan ook alle letters geleerd en begint het lezen al serieuze vormen aan te nemen.

 

Cookie instellingen