Ons onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door onze kleinschaligheid. We zijn een school met 4 groepen en echte aandacht voor elkaar. Leerkrachten kennen niet alleen hun 'eigen' kinderen, maar ook de leerlingen uit andere klassen. Dat geldt ook voor de leerlingen, zij kennen alle teamleden op school. Dit geeft een heel veilig gevoel en een hele prettige sfeer in de school.

In groep 1/2 staat spelen centraal. We zijn ervan overtuigd dat kinderen daar het beste leren door te spelen. Dit spel wordt dan ook volop gestimuleerd door de leerkracht. We zijn er trots op dat we een leerkracht hebben die ook specialist jonge kind is.
De kinderen in groep 1/2 ontwikkelen zich binnen thema's. Binnen deze thema's zijn we op zoek naar de verbinding met de buitenwereld. We proberen op die manier de wereld ook de klas in te krijgen. Bijvoorbeeld met het thema 'restaurant' leggen de kinderen bij de start een bezoek af naar een echt restaurant, daar mogen ze allerlei ervaringen opdoen: als gastman/-vrouw, als kok, als gast. Deze ervaringen komen mee de klas in en in de klas ontstaat de ruimte om dit spel na te spelen, materialen te ontwerpen, te 'koken' in de themahoek, bonnetjes te schrijven, geld gebruiken om af te rekenen, bestellingen opnemen, enz. Kortom: er ontstaat een hele rijke leeromgeving. En als kers op de taart sluiten we zo'n thema af met een heus restaurant in school waarbij de ouders te gast zijn!

Vanaf groep 3 komt de aandacht veel te liggen op klanken, letters, cijfers, lezen. Maar binnen deze groep hebben we ook nog veel aandacht voor spel. Leren doen we dan ook nog in hoeken en met behulp van verschillende materialen.
Het leren lezen is een proces dat veel plek krijgt, net als het leren schrijven. Deze gaan hand in hand met elkaar. Na de kerstvakantie hebben de leerlingen dan ook alle letters geleerd en begint het lezen al serieuze vormen aan te nemen.

Eigenaarschap vinden we belangrijk op De Sleutelaar. Kinderen mede laten bepalen wat ze willen leren en hen betrekken in hun leerproces. Daarbij hoort het voeren van kindgesprek om kinderen inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling.
Ook maken we steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden. We werken op De Sleutelaar met Chromebooks (kleine laptops) maar we onderschrijven nog altijd ook de kracht van pen en papier. Niet alles gaat digitaal, sommige processen gaan zelfs beter zonder device. We benutten wel volop de mogelijkheden om onze leerlingen digitaal vaardig te maken. Niet alleen met Chromebooks, daarvoor zetten we ook 'beebots' in, maken we gebruik van digiborden, van camera's en hebben we zelfs een eigen 'tv-zender': KeyTV. Daarin leggen twee leerlingen uit de bovenbouw de week vast en vertonen dit tijdens onze weeksluiting.
Wij kijken echt naar kinderen en stemmen af op wat kinderen nodig hebben. Dit noemen we gepersonaliseerd leren. Het ene kind kan iets meer gebruiken op het gebied van rekenen terwijl het andere kind ondersteuning nodig heeft bij spelling en weer een ander krijgt extra uitdaging aangeboden in 't Lab. 
Met 't Lab hebben we een regiofunctie. Kinderen van verschillende scholen komen een ochtend in de week naar De Sleutelaar. Deze kinderen hebben meer uitdaging nodig. Een leerkracht, speciaal toegerust voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, begeleidt deze ochtend.
Als er zorgen rondom een kind zijn, dat kunnen kleine en grotere zorgen zijn, dan komt onze OC'er (ondersteuningscoördinator) in beeld. Zij begeleidt de processen mee, samen met de leerkracht. Soms kunnen we op school iets betekenen, soms verwijzen we naar een van onze partners.

 

Cookie instellingen