MR

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet MedezeggenSchap (WMS) en het reglement van de MR. De MR kan aan het bestuur van de school voorstellen doen met betrekking tot alle zaken die de school aangaan. De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar voor vergadering. 

De medezeggenschapsraad van De Sleutelaar bestaat uit vier personen: twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel en twee gekozen vertegenwoordigers van de ouders.

Personeelsgeleding
   
Marieke van de Ven Lieke Jorissen


Oudergeleding
   
Debby Roubos Jeanette Fiers
Cookie instellingen