Aanmelden

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Belangrijk om ruim van te voren te oriënteren. Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind aanmelden bij de basisschool. Voor de school is het fijn om te weten als u uw kind wilt aanmelden, de school kan daar dan rekening mee houden bij het samenstellen van de groepen.
 

Aanmelden bij De Sleutelaar

Als u wilt aanmelden, hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Dit is een gesprek met Thijs van Bree (directeur). Tijdens dit gesprek vertellen we over onze school en leiden we u rond in het gebouw. Uiteraard kunt u ook al uw vragen stellen.
Op verzoek kan er nog een vervolggesprek plaatsvinden, dit is bijvoorbeeld nodig als er zorg is rondom uw kind.
Na dit gesprek ontvangt u informatie en een formulier voor aanmelding. Dit formulier vult u thuis in en geeft u af op school. Na verwerking van het formulier ontvangt u een bericht dat uw kind is aangemeld.

De leerkracht van groep 1/2 neemt zo'n 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om een intakegesprek te plannen. Daarin kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en worden onder andere gegevens van de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf besproken.
Er vindt ook een 'warme overdracht' plaats als uw kind op de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf heeft gezeten. Dat is een gesprek tussen een leidster van de opvang en de leerkracht van groep 1/2.
Als uit alle gegevens blijkt dat uw kind extra ondersteuningsbehoeften heeft, wordt de OC'er (ondersteuningscoördinator) betrokken en vindt er een aanvullend gesprek plaats.

Naast deze gesprekken, mag uw kind ook komen wennen op school. De momenten waarop uw kind komt wennen stemt u af met de leerkracht van groep 1/2.
Als uw kind 4 jaar is geworden, mag hij/zij dagelijks naar school komen.

Nieuwsgierig geworden en zin in een kennismaking met De Sleutelaar? Neem dan gerust contact op!

Cookie instellingen