Leerplicht & Verlof

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.

Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de school. Een andere reden kan ontstaan door “een gewichtige omstandigheid”, in de meeste gevallen buiten de wil van ouders om. Bijvoorbeeld een bruiloft of een begrafenis. U moet daarvoor vooraf toestemming vragen bij de schooldirecteur. De mogelijkheden om buiten de schoolvakanties verlof te krijgen voor een gezinsvakantie zijn zéér beperkt.

Meer informatie vindt u in deze folder van de Leerplicht.

 
Cookie instellingen