Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Schoolondersteuningsprofiel:

Jaarlijks stelt de school een ondersteuningsprofiel op. Het Schoolondersteuningsprofiel geeft weer welke ondersteuning de school kan bieden, welke voorzieningen er zijn getroffen en wat de kwaliteitscultuur is van de school.

klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel.