Schoolplan 2019-2023

Schoolplan 2019-2023:

Het schoolplan van OBS De Sleutelaar 2019-2023 is een meerjarenplan waarin beschreven staat wat de missie van de school is, haar visie en de doelstellingen voor de aankomende jaren. Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team van De Sleutelaar, de MR van De Sleutelaar en RBOB De Kempen.
Middels ons schoolplan willen we belangstellenden laten zien waar wij voor staan en hoe wij ons onderwijs vormgeven. voor nu en in de toekomst!
Onze school wil kinderen de sleutel in henzelf laten vinden en wil hen motiveren om het beste in henzelf naar boven te halen. Daarmee is de naam van onze school 'De Sleutelaar' niet alleen naam- en richtinggever, maar ook middel om deze doelstelling te bereiken:

klik hier voor het Schoolplan 2019-2023 of gebruik onderstaande link.

Schoolplan OBS De Sleutelaar 2019-2023.pdf