Het schoolplan van OBS De Sleutelaar 2019-2023 is een meerjarenplan waarin beschreven staat wat de missie van de school is, haar visie en de doelstellingen voor de aankomende jaren. Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team van De Sleutelaar, de MR van De Sleutelaar en RBOB De Kempen.
Het schoolplan is er in eerste instantie voor de school en de school gebruikt het plan als houvast bij de gemaakte beleidskeuzes.
Onze school wil kinderen de sleutel in henzelf laten vinden en wil hen motiveren om het beste in henzelf naar boven te halen.
Daarmee is de naam van onze school 'De Sleutelaar' niet alleen naam- en richtinggever, maar ook middel om deze doelstelling te bereiken:

Het nieuwe schoolplan wordt in augustus 2019 gepubliceerd op deze plek.