Gedragsprotocol:

Het afgelopen schooljaar hebben we ons pestprotocol grondig herzien. Het pestprotocol is, met begeleiding van een externe partij onder de loep genomen en aangepast aan de huidige tijd en ontwikkelingen op onze school. Aangezien we het nu breder zijn gaan zien hebben we het pestprotocol vanaf nu het gedragsprotocol genoemd. We willen graag meer aandacht voor het preventieve karakter. Dit betekent dat we meer accenten leggen op het voorkomen van pesten of grensoverschrijdend gedrag. In het gedragsprotocol kunt u lezen hoe we dit vormgeven.

Klik hier voor het gedragsprotocol.