De leerplicht, ziekte en verlof van school:

Is uw kind ziek? Meld dit dan tussen 08.00 en 08.30 uur via Ouderportaal.  De ziekmelding komt dan direct bij de groepsleerkracht terecht. 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Dan vult u één van de onderstaande formulieren in en lever ze in bij de directie van school.
- Aanvraagformulier voor vakantieverlof buiten schoolvakantie
- Aanvraagformulier voor verlof bij gewichtige omstandigheden

Verlofaanvragen worden alleen goedgekeurd als aan alle voorwaarden wordt voldaan. School kan en mag maar in heel specifieke en uitzonderlijke situaties verlof verlenen.

School overlegt hierbij ook met de leerplichtambtenaar van Gemeente Bladel.