OBS De Sleutelaar: De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool De Sleutelaar in Bladel bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij denken en beslissen mee over het beleid op onze school.

De MR beslist onder andere over roosters: het schoolrooster, het vakantierooster, protocollen zoals het pestprotocol, opleidingsmogelijkheden en de schoolgids.


Sanne Veldman (lid oudergeleding)

Roel Pennings (lid oudergeleding)

Lieke van Gorp (lid oudergeleding)Samantha van Zon (lid personeelsgeleding)

Marieke van de Ven (lid personeelsgeleding)

Nanette Kuijpers- van Hall (lid personeelsgeleding)