Waarom OBS De Sleutelaar?
 

 

Veel ouders kiezen voor De Sleutelaar in Bladel omdat het een openbare basisschool is. Daarnaast valt de keuze op ons vanwege de zorg en aandacht die er voor leerlingen is. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om De Sleutelaar als basisschool voor uw kind te kiezen:
 
  • De onderwijsinspectie heeft vertrouwen in De Sleutelaar.
    Dit laat zien dat ons onderwijs van goede kwaliteit is.
  • Presteren met plezier staat bij ons voorop voor leerkrachten en leerlingen.
  • Wij hebben een continurooster waar ouders, leerlingen en leerkrachten erg enthousiast over zijn.
  • Onze leerlingen krijgen naast taal en rekenen ook onderwijs in andere vakken. Dit draagt bij aan hun ontwikkeling en geeft hun een sterke basis voor de middelbare school.
  • We werken opbrengstgericht per leerling stellen wij realistische leerdoelen waardoor kinderen met plezier blijven leren.
 
Tevreden ouders
Ouders van onze leerlingen zijn tevreden over De Sleutelaar. Dat staat in onze oudertevredenheidspeiling. Wij op onze beurt zijn erg blij met de betrokkenheid van ouders. Zij maken deel uit van onze medezeggenschapsraad en oudervereniging. Wij houden u als ouder altijd op de hoogte van de ontwikkeling en het gedrag van uw kind op school. Dat doen wij tijdens de oudergesprekken, maar ook na de les bent u altijd welkom met vragen of om iets te bespreken.
 
Betrokken ouders
Van u als ouder verwachten wij betrokkenheid bij de leeromgeving van uw kind. Bijvoorbeeld door thuis te vragen: "Wat heb je vandaag geleerd op school?" Of door af en toe de klas binnen te lopen om te kijken naar gemaakt werk. Heeft een leerling ergens moeite mee? Dan bekijken wij samen met u hoe u uw kind thuis kunt helpen. Is er iets niet duidelijk voor u als ouder? Vraag het gewoon aan de leerkracht of de directeur. Ook hulp en ideeën zijn altijd welkom! Uit onze oudertevredenheidspeiling blijkt de betrokkenheid van ouders bij De Sleutelaar:
 
       • 66 procent van de ouders is regelmatig actief als hulpouder of commissielid.
       • 70 procent bezoekt vaak een ouderavond of open dag van de school.
       • 94 procent leest onze nieuwsbrief.
       • 90 procent helpt hun kind regelmatig met huiswerk, opdrachten of werkstukken.

In de dagelijkse praktijk merkt u als ouder het volgende:
- u krijgt informatie over de vorderingen op leergebieden van uw kind op school
- het gedrag van uw kind op school wordt met u besproken
- u kunt lezen en vragen wat de leerlingen leren op school
 
Het bovenstaande kunt u dus van ons verwachten. Wij verwachten van u als ouder:
1) Dat u betrokken bent bij de leeromgeving van uw kind.
2) Is er iets niet duidelijk voor u als ouder? Vraag het gewoon aan de leerkracht of de directeur.
3) Wilt u ook de leeromgeving rijker maken? Hulp is altijd welkom en we staan open voor ideeën.
4) Vraag thuis eens: "wat heb je vandaag geleerd op school?".
5) Vraag eens aan de juf of meester wat u kunt doen om thuis een leerproces te stimuleren.
6) Loop zo af en toe eens naar binnen om te kijken wat uw kind heeft gepresteerd.
7) Heeft u een idee voor OBS De Sleutelaar? Laat het ons weten!