Oudertevredenheid

Eens in de vier jaar houden wij een oudertevredenheidspeiling. Hierin geven ouders hun mening over onze school. De peiling wordt uitgevoerd door Scholen met succes. Uit de laatste peiling blijkt dat ouders enorm positief en tevreden zijn over openbare basisschool De Sleutelaar in Bladel:
Onze school krijgt het rapportcijfer 8,13! Een cijfer waar we uiteraard erg trots op zijn.

Andere opvallende scores zijn: 
  • 97 procent van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van ons schoolgebouw.
  • 94 procent van de ouders is tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen.
  • 87 procent van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas.​​​​​
  • 100 procent van de ouders is tevreden over de schooltijden.
  • 97 procent is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels.
  • 93 procent is tevreden over de deskundigheid van de leerkracht.
  • 90 procent van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over de school
 
De mening van ouders telt
De Sleutelaar hecht veel waarde aan de mening van ouders van onze leerlingen. Positieve betrokkenheid van  ouders is namelijk goed voor de schoolprestaties van kinderen. Wij willen daarom niet alleen weten hoe ouders over onze school denken; de uitkomsten van het onderzoek nemen wij ook mee in ons beleid. Zo heeft u als ouder daadwerkelijk zeggenschap over uw en onze school.
 
Wilt u weten hoe ouders over De Sleutelaar denken?
Lees dan de Oudertevredenheidspeiling 2018 (pdf)