Een openbare basisschool

OBS De Sleutelaar is een openbare basisschool. Dat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar door elkaars culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden te ontdekken. Wij leren kinderen daarbij om respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Als je weet waarom anderen doen wat ze doen, kun je beter met elkaar samenleven.
 
Iedereen is welkom
Een openbare basisschool betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensovertuiging, ras, kleur of welke achtergrond dan ook. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je zo de beste afspiegeling krijgt van de samenleving.
 
Eigen inzichten ontwikkelen
De openbare basisschool brengt verschillende opvattingen bij elkaar. Leerlingen gaan hierover in discussie; niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. Bovendien leren zij zo eigen inzichten ontwikkelen.
 
Verschillende geloofs- en levensovertuigingen
Het kennismaken met verschillende geloofs- en levensovertuigingen vinden wij een belangrijke basis voor onze leerlingen. Maar leerlingen op onze school leren niet 'verplicht' wat het kerstfeest is of Sinterklaas. Ouders kunnen daarin hun voorkeuren aangeven.