OBS De Sleutelaar: Oudervereniging 2016-2017             


 
De Oudervereniging:
Een basisschool functioneert niet uit zichzelf. Het begint met een enthousiast team van docenten. Geleid door een verstandig bestuur geven de meesters en juffen dagelijks hun lessen. Ook ouders dragen mede verantwoordelijkheid voor dit onderwijsproces. Dit kan door een stoel te bezetten in de medezeggenschapsraad, maar u kunt ook lid worden van de Oudervereniging. De OV van De Sleutelaar houdt nauw contact met de dagelijkse gang van zaken op school, ondersteunt het team en denkt mee over allerlei kwesties. We helpen met het organiseren van schoolfeesten, klassenuitjes, de Open Dag, de sportdag, de afscheidsmusical en incidentele lesactiviteiten. 
De penningmeester van de OV beheert een eigen financiële huishouding rondom de organisatie van de genoemde activiteiten. Om alles mogelijk te maken vragen we de ouders namelijk om elk schooljaar per kind €30,- over te maken op rekeningnummer 1075.09.008 onder vermelding van Ouderbijdrage De Sleutelaar (in dit bedrag is een vervoersbijdrage voor uitstapjes buiten school verrekend).
De OV-vergaderingen, zo'n zes keer per jaar, zijn openbaar en alle notulen zijn op te vragen, ook het financiële verslag.

De oudervereniging bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders:Marleen Vervoort (voorzitter)
moeder van Nola uit groep 1

Eva Stravers (penningmeester)
moeder van Thomas Pennings uit groep 2

Esther van der Plas- Van Korven
Moeder van Jop uit groep 6 en Nick uit groep 8

Kaminah Tijssen
Moeder van Alicia uit groep 7 en Logan uit groep 4

Mieke Aling: secretaris
Moeder van Lissa uit groep 2

Fennie Habraken: lid
Moeder van Bobbi uit groep 3

Namens Kids talent: Mieke Schoofs
Namens Team OBS De Sleutelaar: Bauke de Gouw