OBS De Sleutelaar: De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool De Sleutelaar in Bladel bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij denken en beslissen mee over het beleid op onze school.

De MR beslist onder andere over roosters: het schoolrooster, het vakantierooster, protocollen zoals het pestprotocol, opleidingsmogelijkheden en de schoolgids.Roel Pennings (lid oudergeleding)

Debby Roubos (lid oudergeleding)Samantha van Zon (lid personeelsgeleding) / Marieke van de Ven (lid personeelsgeleding)

Nanette Kuijpers- van Hall (lid personeelsgeleding)